Hlavní menu

Včasný záchyt rakoviny prostaty

Podle doporučení České i Evropské urologické společnosti by měl každý muž ve věku 50 let podstoupit pohmatové vyšetření prostaty urologem a krevní test. Při normálních nálezech by se tento postup měl opakovat 1x ročně do věku 75 - 80 let podle celkového zdravotního stavu.

Důvodem je časný záchyt zhoubného nádoru (rakoviny) prostaty, který má značnou naději na vyléčení, je-li zachycen v lokálním stadiu, kdy je nádor ohraničen na prostatu. V pokročilejších stadiích je sice nádor prostaty léčebně ovlivnitelný, ale již není vyléčitelný ve smyslu úplného odstranění nemoci. Výkony spojené s časným záchytem zhoubného nádoru prostaty jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Toto doporučení platí pro muže s běžným rizikem vývoje zhoubného nádoru prostaty. Pro mužskou populaci s vyšším rizikem platí podobný postup již od 40 let věku s úpravou frekvence a druhu vyšetření podle aktuálních nálezů.
Muži s vyšším rizikem jsou ti, u jejichž prvostupňového příbuzného (otec, bratr nebo syn) byl zjištěn zhoubný nádor prostaty. Riziko stoupá s počtem těchto příbuzných, u nichž byl tento nádor zjištěn a dále je nepřímo úměrné věku příbuzných (čím mladší je příbuzný, u něhož byl zjištěn nádor prostaty, tím vyšší je riziko jeho vývoje u daného muže).

Kromě jiných důvodů k urologickému vyšetření jsme připraveni provést výše popsané vyšetření všem mužům, kteří dosáhli uvedeného věku.